Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr
ACTIVITIES

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi (YDO), 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde, aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

1. TANITIM ÇALIŞMALARI

2011 yılı Ocak-Haziran ayları arasında ilimizi ve yatırım olanaklarını tanıtmak amacıyla çeşitli fuar, kongre ve konferanslarda stant açılmış ve katılım sağlanmıştır:

 • 10-13 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “ 15. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (Emitt)” kurulan Şanlıurfa standında görev alınmıştır. 
 • 9-13.03.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı”na ziyaretçi olarak katılım sağlanmıştır.
 • 02-05.05.2011 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Maliye Bölümü tarafından gerçekleştirilen “26. Türkiye Maliye Sempozyumu”nda stant açılmıştır.
 • 10.05.2011 “GAP VI. Tarım Kongresi”ne katılım sağlanarak katılımcılara Ajansın ve İlimizin tanıtımı yapılmıştır.
 • 30.05.2011-03.06.2011 tarihleri arasında “16. Beyrut İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı ve Kurum Ziyaretleri” organizasyonuna Ajansımız ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa katılım sağlanmıştır. 
 • Türkçe ve İngilizce “Tarım ve Hayvancılık Sektörü” broşürü hazırlanmıştır. 
 • 06-10.04.2011 tarihleri arasında Euro D Kanalı ile Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına ilişkin TatilDe programının çekimleri yapılmıştır.
 • İlimizin tanıtımını yapmak ve yatırımcı çekmek için www.investsanliurfa.com, www.investinurfa.org.tr ve www.urfayatirim.org internet siteleri İngilizce ve Türkçe olarak hizmete sunulmuştur. 
 • www.investinurfa.org.tr ve www.urfayatirim.org internet siteleri, Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında UNDP Teknik Ekibi tarafından desteklenmiştir Şanlıurfa YDO tarafından teknik ve içerik çalışmaları yapılmıştır. 

2. YATIRIMCILARLA İLİŞKİLER VE DESTEK ÇALIŞMALARI

İlimize yeni yatırımların kazandırılması, yatırımcılara destek verilmesi ve işbirliği geliştirme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında;

 • Ocak ayında toplam 14, Şubat ayında toplam 18, Mart ayında toplam 30, Nisan ayında toplam 16, Mayıs ayında toplam 13 ve Haziran ayında toplam 19 olmak üzere 2011 yılının ilk yarısında toplam 110 görüşme, danışmanlık hizmeti ve yatırım destek faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

3. BÜYÜK YATIRIMLARIN İZLENMESİ

 • Hakan Plastik ve Aksa iştirakinin yatırımları takip edilmiştir. 
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek, Suruç Ovası Sulama Projesi ile ilgili bilgiler temin edilmiş ve Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesinin Etki Analizi Raporu hazırlanarak DPT’ye sunulmuştur.

4. YATIRIM SORUNLARININ TESPİTİ

 • Şanlıurfa Lojistik Merkezi fizibilite çalışmaları için; Mersin Sanayi ve Ticaret Odası AB Ofisi Lojistik Koordinatörü Fevzi Filik ve Lojistik Danışmanlık ekibi ile lojistik fizibilite çalışmaları başlatılmıştır.

5. YEREL KURUMLARA VE PROGRAMLARA VERİLEN DESTEKLER

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında; 

 • 2011 yılı başı itibari ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finansmanı sağlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında “Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması” ve “Sokak İyileştirme ve Kültür Adası” projelerinin uygulamasına teknik destek verilmiştir. 

Akçakale Sınır Kapısının Yeniden Düzenlenmesi Projesi kapsamında;

 • Ajansımız kurumlar arası iletişim ve genel koordinasyondan sorumlu olarak projenin takibini sürdürmektedir. 

6. KURUMSAL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP)

 • 7. 8. ve 9. Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Pamuk Platformu Çalışmaları

 • Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde ve iştirakçi kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa olarak hazırlanan ve AB Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’na sunularak kabul edilen “Pamuk Lifi İmalatında Bölgesel Sınaî İşbirliği” isimli proje üzerinde teknik detayları tartışmak üzere Diyarbakır’da yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

İşbirliği Geliştirme Faaliyetleri

Şanlıurfa YDO tarafından, İlimiz dışındaki kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör temsilcileri ile ilimizdeki kurum, kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör temsilcileri arasındaki işbirliğini geliştirme faaliyetleri kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiş ve ilimizde organizasyonlar düzenlenmiştir.

 • İlimizin yatırım fırsatları konusunda yapılabilecek işbirliği çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası ziyareti (28.02.2011).
 • Şanlıurfa Destek Ofisi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) katkılarıyla Şanlıurfa’da “Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretim Teknolojileri’’ konulu toplantı (10.03.2011). 
 • Şanlıurfa YDO koordinasyonunda; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile Şanlıurfalı işadamlarını buluşturduğumuz toplantı (23.03.2011).
 • Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisimizde düzenlediğimiz Asya Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. yetkilileri ile Şanlıurfalı büyük arazi sahibi çiftçileri buluşturduğumuz toplantı (19.04.2011). 

Şanlıurfa YDO’nun 2011 yılı faaliyetleri için tıklayınız.

» Diyarbakir ISO
Top of Page
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadag Development Agency | www.karacadag.org.tr
Main Page | Corporate | Legislation | Support | Activities | Our Region | In The Press | Site Map | Contact
Copyright © 2010 All Rights Reserved. www.karacadag.org.tr - Legal Notice
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.